Flera kreditkort får sämre bonusar

2016-05-04 av

Den 9:e december 2015 infördes ett EU-direktiv som till viss del påverkat de bonussystem som många kreditkort har. Detta har återspeglat sig i att flera kreditkort idag har lägre bonus än tidigare.

I mars 2015 togs det beslut om nya lagar inom EU gällande de avgifter som bankerna får ta ut från detaljhandeln gällande kortbetalningar. Orsaken är att kostnaden har varit mycket olika mellan olika kortutgivare och i olika länder.

På kreditkort får kortutgivarna från den 9:e december ta ut en avgift på maximalt 0,3% av det totala transaktionsbeloppet.

I och med att detta är en lägre avgift än vad många kreditkortsföretag tidigare tagit ut har detta återspeglat sig i att många kreditkort nu fått försämrade bonussystem.

Några kreditkort som försämrat bonusen

Ett tydligt exempel är OK/Q8 Kreditkort. När bonusen försämrades skrev de tydligt på hemsidan att det genomfördes just på grund av det nya EU-direktivet. Tidigare erbjöd detta kreditkort 1% i bonus på alla inköp som gjordes med kortet utanför OK/Q8 och 2% på deras bensinstationer. Efter sänkningen erbjuds nu mellan 0,3% och 0,6%. Fortfarande ges däremot en bonus på 2% på deras egna stationer.

Ett annat exempel kan tas från ICAs kreditkort. De har däremot inte sagt att försämringen av bonussystemet har med EU-direktivet att göra även om man kan ana att så är fallet. Alla inköp som genomförts med kortet tidigare har genererat en bonus på 0,5% utanför ICA och 1% på ICA. Även här är det bonusen utanför den egna butiken som försämrats. I detta fall har den helt och hållet tagits bort.

En viss förbättring på kortet har däremot även införts. Den som har sparande, lån eller försäkring hos ICA Banken får dubbel bonus på ICA (dvs 2%) under ett år, därefter ges 1%.

Även British Airways har ändrat sitt bonussystem i samband med EU-direktivets införande. Tidigare gavs 1 poäng per 10kr som deras kreditkort användas för vid inköp. Detta har nu höjts till att det krävs 20kr för att få en poäng. Likt ICA har inte British Airways nämnt att detta har med EU-direktivet att göra.

Vi ger pluspoäng till OKQ8 och är samtidigt förvånade att andra kreditkortsföretag inte gjort likadant.